Leren over je eigen streekidentiteit

EIBERGEN

Maandag 16 december om half twee is de opening van een expositie van maquettes gemaakt door leerlingen van groep zeven en acht op basisschool IKC Het Sterrenpalet in Eibergen. In de maquettes zijn verschillende bouwstijlen herkenbaar. Het is de afronding van een project dat is gehouden in samenwerking met het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek. Gebouwen vertellen iets over de identiteit en de geschiedenis van een plaats of streek. Het project is bedoeld om leerlingen bewust te maken van hun Achterhoekse culturele identiteit. 

'Mikken op ontwikkelen van waardering voor het streekeigene'


Harry ten Brinke is projectleider van het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek. Ten Brinke: "Het imago dat streektaal en streekcultuur heeft onder kinderen en jongeren is helaas niet altijd positief. Terwijl dat bij de oudere generatie is verankerd in hun DNA. Met dit soort projecten, over bijvoorbeeld taal, muziek, film en voedsel, mikken we op het ontwikkelen van waardering voor de eigen omgeving en culturele identiteit bij de jongere generatie. Er zijn veel redenen om trots te zijn op de Achterhoek."

Het project op Het Sterrenpalet gaat specifiek over gebouwen in Eibergen. Er zijn bewust meerdere generaties bij betrokken. Ouders, oma's en opa's kennen immers vaak de specifieke historie van gebouwen en de verschillende functies die deze in het verleden hebben gehad. Wat is dan leuker als kind om die uit de mond van je eigen opa of oma te horen? Veel Eibergse opa´s en oma's hebben hun loon verdiend in één van de historische gebouwen van Eibergen.

Bouwstijlen
De Eibergse architect Rob Klein Goldewijk heeft de leerlingen van groep 7 en 8 het een en ander geleerd over de verschillende bouwstijlen en architectuur, ook gekoppeld aan gemeentelijke monumenten. Hij vertelde leerlingen over wat er in die gebouwen gebeurde en hoe dat soms dat is terug te zien in de bouwwijze of -stijl van een pand.

De leerlingen brachten een bezoek aan Museum De Scheper en de kerk de Oude Mattheüs. Ook andere kerken, boerderijen, industriële gebouwen en woningen werden bezocht, samen met wijkbewoners, grootouders en leerlingen. Daarbij werden herinneringen opgehaald en verhalen verteld. Bij het project waren ook betrokken de Stichting Muziek en Kunstwijs Berkelland, de Historische Kring Eibergen, Museum De Scheper en Sociaal Cultureel Centrum De Huve.

IKC Het Sterrenpalet wil echt deel uitmaken van de wijk

Dat wijkbewoners ook nauw bij het project zijn betrokken is geen toeval. Mirjam Lefering is administratief medewerker op het Sterrenpalet. Zij vertelt dat de school echt deel uit wil maken van de wijk. Gemeentelijke bijeenkomsten over de toekomstige ontwikkeling van de wijk worden daarom ook georganiseerd in Het Sterrenpalet. 

Expositie
De expositie, van de door leerlingen onder begeleiding van beeldend kunstenaar Mirna Limon ontworpen en gebouwde maquettes, is dagelijks voor iedereen toegankelijk van 8.00 tot 18.00 uur. Bij de opening van de expositie 16 december om 13.30 uur zijn ook de drie voormalige directeuren uitgenodigd van de gefuseerde basisscholen: Margreet Reitsma, Albert Droppers en Willem Brons. Het is tevens het moment dat het fusiemagazine SamenSterk wordt gepresenteerd en aan hen overhandigd. Hierin is, passend bij het project, aandacht voor de historie en de verschillende gebouwen van de drie scholen in de periode van 1885 tot 2019. Het magazine is voor vijf euro te koop. Voor de leerlingen sluit de expositie een periode af waarin zij op een andere manier hebben leren kijken naar plaatselijke oude én moderne architectuur.

De ultieme bevestiging van de streekidentiteit is een eigen vlag. Het is daarom mooi dat in de regio steeds vaker de Achterhoekse vlag wappert met de schakering van lichtgroene - en donkergroene vlakken. De vlag is een gestileerde weergave van de weilanden en de bossen die de Achterhoek kenmerken. De vlag is de bevestiging van een eigen identiteit, van saamhorigheid en verbinding.
Mail door > Deel online