Noodkreet culturele sector Achterhoek: investeren, anders volgt er een kaalslag

30 mei 2020 | Gelderlander

DOETINCHEM/ WINTERSWIJK - Als er niks gebeurt, zal er in de Achterhoek een culturele kaalslag plaatsvinden. Een noodkreet met daarin deze trieste constatering is bij de Achterhoekse gemeenten en de provincie Gelderland beland. 

Afzender: de cultuurcoalitie van het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek, oftewel Achterhoek Toerisme, Boogie Woogie, DRU Industriepark, Cultuurbedrijf Doetinchem en Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.

De coronacrisis eist zijn tol, wordt nog maar eens duidelijk gemaakt vanuit de Achterhoek. Geen festivals en geen grote voorstellingen sinds dit voorjaar maken dat de instellingen die vooral op publieksinkomsten leven het nu het moeilijkst hebben. En de schade loopt snel op.

‘Als er niks gebeurt zal er in de Achterhoek ook een culturéle kaalslag plaatsvinden, met effect op andere sectoren', stellen de culturele partijen. ‘En wat weg is, komt niet meer terug. Tenzij we de handen ineen slaan. Het zal anders worden dan nu, maar met een integrale, regionale visie kunnen we cultuur beschikbaar houden, voor iederéén’.

Huidige steun is niet genoeg

De provincie trok eerder al 10 miljoen uit voor steun aan alle Gelderse gemeenten, over alle sectoren heen. Daar komt de komende maanden nog eens 50 miljoen bij, waarvan vermoedelijk een substantieel deel naar de cultuursector gaat. Instellingen kunnen bij de provincie ook zogenoemde leefbaarheidsinitiatieven indienen, die gesubsidieerd kunnen worden tot 10.000 euro. ‘Beide vormen van steun zijn zeer welkom, maar niet genoeg om cultuur haar werk te laten doen', staat in de oproep.

Woorden van dezelfde strekking waren er in april al van Charles Droste, directeur van schouwburg Amphion in Doetinchem. ,,Schouwburg Amphion gaat geen baat hebben van de 300 miljoen steun van het kabinet voor de cultuursector”, zei Droste vorige maand. Hij denkt dat het meeste geld hiervan in de Randstad blijft. ,,Wij hangen aan de laatste mem.”

De andere organisaties binnen de cultuurcoalitie van het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek lijken het daarmee eens te zijn. ‘Wij roepen op zo snel mogelijk sámen te werken aan een integrale Achterhoekse aanpak’, valt te lezen in de noodkreet.

Eén visie

De partijen vragen gemeenten en de provincie nu te investeren in de cultuursector. Er moet volgens hen één visie op de culturele infrastructuur in de Achterhoek komen. Dit om een kaalslag - en dus het omvallen van instellingen - te voorkomen.

‘Om de Achterhoek leefbaar te houden en voor een stevig vestigingsklimaat te zorgen, zullen we schouder aan schouder moeten staan. En als we dat érgens kunnen, is het hier’.

Steun vanuit Doetinchem

Anderhalve week geleden deed de gemeenteraad van Doetinchem  op initiatief van GroenLinks al een oproep richting de provincie Gelderland om een financieel steunpakket te maken voor de Gelderse cultuursector. Veel instellingen komen niet in aanmerking voor rijksmiddelen, maar verzorgen wél het culturele aanbod in de regio. Reden genoeg om geld vrij te maken voor die instellingen, volgens de raad. 

Ook de andere gemeenten die verbonden zijn aan het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek, zouden volgens de indieners van de oproep reeds positief gereageerd hebben op het maken van een gezamenlijke visie. Hier wordt de komende maanden aan gewerkt. 


Lees het artikel online >Mail door > Deel online