Project over bouw en stijlen in Eibergen

EIBERGEN

Eibergen gaat deze maand interactief aan de slag met de bouw. Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek start een nieuw project met en voor leerlingen van de groepen 6/7 en 7 van IKC Het Sterrenpalet, grootouders en wijkbewoners. Er wordt gekeken naar lokale (rijks)monumenten en hun specifieke kenmerken qua bouwstijl. Ook is er aandacht voor moderne architectuur. 

Het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek werkt samen met Stichting Muziek en Kunstwijs Berkelland, de Historische Kring Eibergen, Museum De Scheper en Sociaal Cultureel Centrum De Huve. Verschillende activiteiten zijn onderdeel van het project. 'Op onderzoek naar bouwstijlen'. Op maandag 11 november wordt gestart met een interactieve inleiding over bouwstijlen en architectuur. Deze inleiding wordt verzorgd door architect Rob Klein Goldewijk, tevens betrokken bij de Historische Kring Eibergen. In de week daarna volgt een bezoek aan Museum De Scheper en De Oude Mattheüs. Op maandag 25 november maken de deelnemers een tocht door Eibergen om in het echt te bekijken wat tijdens de eerste bijeenkomst is besproken. Geïnspireerd door de verschillende bouwstijlen vanuit het verleden en het heden gaan leerlingen en grootouders uiteindelijk zelf iets ontwerpen onder leiding van een beeldend kunstenaar. Het project wordt afgesloten met een expositie in de school.

Aanmelden
Ouderen uit de wijk van de school, die mee willen doen met het project, kunnen zich aanmelden via e-mail bij IKC Het Sterrenpalet: [email protected] of telefonisch via 0545-471550. Meer info over data en tijden is te vinden op onderstaande website. Het Cultuur & Erfgoedpact Achterhoek, een initiatief van negen Achterhoekse gemeenten en provincie, streeft naar bewustwording van de culturele identiteit van de regio. Daarnaast is het verbinden van generaties, jong en oud, en samen met cultuur en erfgoed bezig zijn (participatie) een belangrijk kerndoel binnen het pact. De deelnemende gemeenten hebben de ambitie uitgesproken dat zij erfgoed, kunst en cultuur steviger willen inzetten als pijler van de ruimtelijke en economische kwaliteit.

www.sterrenpaletvco.nl...
Mail door > Deel online