3 jaar Open monumentendag-project

Het project Open monumentendag anno juni 2016

In alle 8 gemeenten van het Cultuur en Erfgoedpact Achterhoek komt de eindstreep voor het Open monumentendag-project in zicht. Zoals in 2014 aangekondigd zijn tal van monumenten onder de loep gelegd. Gefilmd, van commentaar voorzien door meerdere generaties en geschikt gemaakt om thuis af te spelen en in het onderwijs in te zetten. En niet alleen gebouwen met een verhaal, maar daarnaast dat wat we in de Achterhoek als eigen monumentaal erfgoed belangrijk vinden om aan onze jeugd mee te geven. En de jeugd in die discussie betrekken. 

We hadden de afgelopen drie jaren de volgende thema’s: ReizenKunst en ambacht en Iconen en symbolen. Deze thema’s zijn speels in de film verwerkt. 

Het motto van dit project: willen we meer jeugd betrekken in de discussie over ons monumentale erfgoed, dan moeten ouders en grootouders voortrekker in discussie willen worden en het onderwijs er tegelijkertijd structureel aandacht aan willen besteden. Dit is nog toekomst muziek, maar dit project wil aan deze intentie een fikse zwerfkei bijdragen!

Willem te Voortwis Projectleider Open monumentendagen