Doetinchem - Age Friendly Cultural City

Doetinchem is één van de vijf steden die is aangewezen als Age Friendly Cultural City. Deze vijf steden strijden met elkaar om de BNG Bank Lang Leve Kunstprijs. Het BNG Cultuurfonds hecht belang aan verduurzaming en ontwikkeling van het cultuuraanbod voor ouderen. De prijs wordt uitgereikt op 8 oktober 2018 in Zwolle. De jury brengt aan alle steden een bezoek, in Doetinchem is dat op 9 april bij de Gruitpoort. 

Online magazine Doetinchem AFCC

Ons online magazine Doetinchem AFCC komt tijdens dat bezoek op 9 april op een bijzondere manier tot leven. Samen met de juryleden van de BNG Lang Leve Kunstprijs en genodigden bladeren wij door het magazine. De vele intergenerationele kunstmomenten, die sinds begin 2017 zijn georganiseerd, komen tot leven en de betrokkenen komen aan het woord. Zoals bijvoorbeeld de Generatiesporen in Gaanderen, waarbij een scholenfusie aanleiding was de ouderen door kunst te verbinden met de schoolkinderen. Maar ook Spiegelbeeld, een project waarbij bewoners van Schavenweide op allerlei soms heel verrassende wijzen kunst bedreven.

Het Age Friendly Cultural City project kenmerkt zich door de intensieve samenwerking tussen de partners, waardoor de kunstbeoefening door ouderen naar een hoger plan wordt getild. Zowel in de uitvoering, als in de beleidsmatige borging. De unieke en veelgelaagde samenwerkingen in en met de gemeente Doetinchem dienen daarbij regelmatig, ook landelijk, als voorbeeld. De jury van de BNG Lang Leve Kunstprijs, bestaande uit Hedy D’Ancona, Noraly Beijer, Wim Hillenaar, Peggy Olislaegers en Thijs Tromp beoordeelt vijf steden in Nederland met het predicaat Age Friendly Cultural City op haar prestaties, onder andere tijdens deze bijeenkomst.


'Cultuur werkt als bindmiddel, een soort superlijm'

"Lang Leve Kunst was al een succesvol project in de gemeente Doetinchem, maar het programma Age Friendly Cultural Cities (AFCC) heeft ons de mogelijkheid geboden om deze gedachte en werkwijze volop uit te rollen op vele terreinen, zoals onderwijs, sociaal domein en cultuur. Hierdoor krijgt kunst en cultuur een duidelijke nieuwe plek in onze maatschappij. Passend bij een sociale gemeente als Doetinchem", aldus wethouder Maureen Sluiter in het nieuwe online magazine Age Friendly Cultural City Doetinchem van de Gruitpoort.