De Gouden jaren - jongeren en ouderen in gesprek

Gouden Jaren, de tijd dat wasmachine en telefoon gemeengoed werden, het loonzakje verdween en de AOW werd ingevoerd. Doordat we na de oorlog steeds rijker zijn geworden, is er van alles veranderd. Hoe mensen dat beleefden, is het onderwerp van gesprek tussen alle 4-VWO-klassen van het Ulenhofcollege, en ouderen. De ouderen wonen op De Bleyke in Hengelo (G), De Gouden Leeuw in Zelhem, Sydehem in Zeddam en Het Weerdje in Doetinchem. De gesprekken vinden op plaats 19 en 21 januari. Geïnspireerd door de verhalen van de ouderen schrijven de leerlingen een opstel dat ze maand later gaan voorlezen aan de ouderen met wie ze spraken.

De beste verhalen worden genomineerd. De prijsuitreiking van het beste verhaal vindt plaats tijdens de opening van de expositie over Gouden Jaren op het Brewinc op donderdag 25 februari om 15.30 uur.

Dat leerlingen via verhalen contact maken met ouderen en dat daardoor hun blikveld daardoor groter wordt, is de reden dat het Ulenhofcollege al voor de derde keer samenwerkt met het programma Lang Leve Kunst en Naoberschap van de Gruitpoort. Ter voorbereiding van de gesprekken organiseerde het Ulenhofcollege voor zijn leerlingen een lezing van Annegreet van Bergen, schrijfster van het gelijknamige boek Gouden Jaren.

Initiatiefnemer van het project Gouden Jaren is Lang Leve Kunst en Naoberschap van de Gruitpoort. Partners van Gouden Jaren zijn onder meer het Ulenhofcollege, Stad Doetinchem.nl en Kruiswerk Achterhoek.

Achterhoeks programma Lang Leve Kunst en Naoberschap

Partners van het Achterhoekse programma Lang Leve Kunst en Naoberschap zijn Markenheem, Sensire, De Gouden Leeuw, Azora, het Slingelandziekenhuis, Kruiswerk Achterhoek, Sité, het Cultuur- & Erfgoedpact Achterhoek en de Gruitpoort. De Gruitpoort is initiatiefnemer en voert het programma uit.

Lang Leve Kunst
In 2015 zijn drie miljoen Nederlanders 65 jaar of ouder. Veel van hen zijn actief in kunst en cultuur. Het meerjarenprogramma Lang Leve Kunst draagt hieraan bij: met een gevarieerd en uitdagend cultureel aanbod voor ouderen, door samenwerking en interactie bij kunstprojecten te stimuleren tussen ouderen en jongeren en door verbinding te creëren tussen welzijn, zorg, kunst en cultuur.

Lang Leve Kunst wordt uitgevoerd en ondersteund door de ministeries van VWS en OCW, de Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk (NOV), het Fonds voor Cultuurparticipatie, het VSBfonds. het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK. De twee laatstgenoemde fondsen geven een aanzienlijke financiële bijdrage aan dít project. Meer informatie www.langlevekunst.nl/de-kwartiermakers.