Festival van het Papieren Boek - Bredevoort

Het festival vond 18 en 19 juni plaats in onze nationale boekenstad Bredevoort. Als projectleider van Open monumentendagen heb ik me met dit festival verbonden om meerdere doelstellingen van het Cultuur- en Erfgoedpact inhoud te geven. 

Om te beginnen is het thema van Open monumentendagen 2016 Iconen en symbolen. Taal is voor wat betreft schrijfwijze en vandaaruit de betekenis die er aan gegeven wordt een en al symbool. Iconen zijn daarbij grafische symbolen die verwijzen naar gebeurtenissen in de samenleving die vragen om een herkenningsteken. Kortom, tijdloos erfgoed dat belangrijk genoeg is om er niet eenmalig, maar jaarlijks aandacht aan te geven. en daar zijn redenen genoeg voor. De jeugd verliest haar aandacht voor verhalen. We noemen dat ontlezing. En het gevolg is verschraling van de woordenschat en minder aandacht voor symboliek in het algemeen. Het festival wil duurzaam aandacht geven aan dit probleem. Door me er als professionele cultuurondernemer aan te verbinden help ik deze organisatie aan extra input op inhoud en pr. En voor het Cultuur- en erfgoedpactthema van Open monumentendagen heb ik geweldige inhoud voor mijn film. Waar ik op rond Open monumentendagen in de gemeente Aalten bijzondere aandacht aan ga geven. En omdat het festival jaarlijks plaatsvindt, leeft het thema voort, betrekken we steeds meer kinderen, hun ouders en hun grootouders.

Willem te Voortwis
Projectleider Open monumentendagen