'Groenlo in het verleden' - Expo fotoproject leerlingen en senioren

Op woensdag 17 februari is het Cultuur & Erfgoedpactproject 'Groenlo in het verleden' op energieke gestart. Aan dit project werd deelgenomen door bewoners van zorgcentrum De Molenberg (Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé) en studenten van het Graafschapcollege (studierichting Medewerker Maatschappelijke Zorg). 

Bezoek stadsboerderij

Ter introductie brachten maar liefst 16 studenten, 2 docenten en ca. 20 senioren incl. mantelzorgers allereerst samen een bezoek aan de stadsboerderij in de Noteboomstraat. Na een korte rondleiding in de stadsboerderij werden oude foto’s van de binnenstad en haar bewoners bekeken. Aan de vragen die over de foto's aan beheerder Henny Garstenveld werden gesteld was duidelijk te merken dat het geheugen werd aangescherpt bij de senioren.

Oude films en foto’s op laptops

Op woensdag 24 februari en woensdag 2 maart werden opnieuw oude foto’s en films bekeken in het zorgcentrum maar dan op laptops die de studenten hadden meegenomen. De senioren maakten in kleine groepen kennis met moderne apparatuur. Door te werken met kleine groepen was er ook meer persoonlijke aandacht en kwamen verhalen meer aan de oppervlakte door het stellen van gerichte vragen.

Ook de techniek van het fotograferen was onderwerp van gesprek. Fotograaf Joop Koopmanschap nam dit onderdeel voor zijn rekening. Henny Waanders van museum De Scheper uit Eibergen liet de camera’s zien waarmee vroeger foto’s werden gemaakt. De studenten van het Graafschapcollege demonstreerden hoe het nu gaat.

Fotograferen in binnenstad Groenlo en expositie

Woensdag 9 maart stond in het teken van het opnieuw fotograferen van de locaties die op de oude foto’s te zien zijn. De senioren deden dit samen met de studenten. Uiteindelijk mondde het project uit in een expositie in het Graafschapcollege op woensdag 6 april j.l. Oude en nieuwe foto’s waren te bewonderen. De expositie was op vernieuwende wijze ingericht door studenten en docenten van de opleiding en daarnaast  waren sommige foto’s met moderne technieken bewerkt. Was de opening van de expositie bij het Graafschapcollege nog in besloten kring, binnenkort is de expositie voor alle belangstellenden toegankelijk in De Molenberg.


AGENDA 'Groenlo in het verleden':

17 februari 2016: bezoek stadsboerderij Groenlo, leerlingen en senioren

24 februari 2016: oude foto's en films bekijken, met behulp van moderne apparatuur. Fotograaf geeft uitleg over techniek.

2 maart 2016: oude foto's en films bekijken, met behulp van moderne apparatuur. Fotograaf geeft uitleg over techniek.

9 maart 2016: fotograferen van locaties. Senioren met behulp van leerlingen.

6 april 2016: opening expositie Graafschapcollege Groenlo