Herfstvakantie 2016; Takkenweek

Het Cultuur en Erfgoedpact Achterhoek heeft het initiatief de Takkenweek overgenomen van Cultuurmij Oost en het Prins Bernard Cultuurfonds. Dit jaar vindt de Takkenweek Achterhoek plaats in Ruurlo op 17, 18, 19 en 20 oktober (herfstvakantie), bij Scouting Ruurlo, Blokhut de Tuiterbult, Gotinkveldweg 3 in Ruurlo.

De kinderen werken in kleine groepjes. Elk groepje gaat aan de hand van opdrachten op onderzoek uit. Na een eerste explorerende fase, waarin ze vanuit observaties van het gebied komen tot spel en tot aankleding van die ruimte werken ze, op basis van hun eigen belevingen verder, aan het ontwikkelen van hun eigen bouwwerk(jes) in die ruimte. Dit bouwen gaat met natuurlijke materialen zoals liggende takken, bladeren en andere voor de hand komende materialen die ze in het avontuurlijke bos tegenkomen. De natuur als inspiratiebron; kennismaking met nieuwe materialen geuren, kleuren en texturen.

Parallel aan dat bouwen wordt er steeds met de kinderen gewerkt aan het ontwikkelen van een toneelspel waarin tekst, beweging, klank en emotie de elementen zijn. In het ontwikkelen van dat spel wordt nadrukkelijk steeds uitgegaan van de associaties en ideeën van de kinderen. Op die manier worden ze geen materiaal van de regisseur, maar zijn zij zelf de makers van het eindproduct.

Een eindproduct dat op donderdagavond 20 oktober om 19.00 uur in Ruurlo kan worden aanschouwd door (groot)ouders, broers en zussen en andere familie en vrienden van de kinderen Kinderen van 9 tot en met 13 jaar die in en om Ruurlo wonen, die geïnteresseerd zijn in het werken met Beeldende Kunst en Theater, maar daar weinig gelegenheid voor hebben, worden nadrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen aan deze Takkenweek. Het past helemaal in de doelstellingen van het Prins Bernhard Fonds om op deze manier kinderen die niet altijd in de gelegenheid zijn hun talenten te ontplooien een stimulerende impuls te geven.


Donderdag 20 oktober om 19.00 uur is de eindvoorstelling.