Kunst in de laatste levensfase zoekt vrijwilligers

Lang Leve Kunst en Naoberschap gaat in samenspraak met het Slingelandziekenhuis en het Netwerk palliatieve zorg West Achterhoek een pilotproject opzetten: Kunst in de laatste levensfase. Meewerken aan dit project? Kom dan 10 november naar de kennismakingsbijeenkomst.

Pilot: KUNST IN DE LAATSTE LEVENSFASE

Kunst speelt een grote rol bij belangrijke gebeurtenissen in ons leven. Een feest zonder muziek  is bijna ondenkbaar. Een mooi vormgegeven trouwkaart. Een sinterklaasgedicht of een tekst voor een lied. Dankzij kunst beleef je gevoelens intensiever en kan je die gemakkelijker met anderen delen. Juist in de laatste levensfase kan kunst een heel grote rol spelen. Daarom gaat Lang Leve Kunst en Naoberschap in samenspraak met het Slingelandziekenhuis en het Netwerk palliatieve zorg West Achterhoek een pilot opzetten: Kunst in de laatste levensfase. Kom naar de kennismakingsbijeenkomst en beslis daarna of je als vrijwilliger mee wilt gaan werken aan dit project. Het is ook mogelijk om alleen aan de bijeenkomst mee te doen. 

Vrijwilligers gezocht

We zoeken mensen die interesse hebben om mee te doen aan dit kunstproject. Na de kennismakingsbijeenkomst beslis je of je daadwerkelijk aan het project wilt meedoen. Als vrijwilliger geef je natuurlijk om kunst én om mensen.

Planning 

10 november 2016    Kennismakingsbijeenkomst  op de Gruitpoort, kamer 2.4,  19.00- 21.30 uur

november – februari  Uitvoering ca 3 kunstactiviteiten op palliatieve unit op Antonia in Terborg

februari                      Evaluatie

Projectopzet

Kennismakingsbijeenkomst o.l.v. Bert Buizert, StichtingStem 

Het project begint met een kennismaking. Bert Buizert van Stichting Stem verzorgt een interactieve bijeenkomst. Daarin komen de volgende vragen aan de orde. Hoe is jouw houding tegenover sterven en dood? Hoe beïnvloedt dat de relatie met de mensen die je gaat begeleiden? Hoe ga je in gesprek over sterven en dood? Hoe maak je persoonlijke wensen bespreekbaar? Zie ook www.stichtingstem.info

Eerste ontmoeting

Eén of twee mensen van het team gaan naar de palliatieve unit op Antonia in Terborg en maken kennis met een cliënt, verzorging en mogelijk met familie. Je probeert in beeld te krijgen door welke kunstvorm iemand geraakt zou kunnen worden en of er uitgesproken behoeftes zijn. Wat voorbeelden. Iemand wil misschien bepaalde gebeurtenissen herbeleven. Bijvoorbeeld door de muziek van de trouwerij of een bepaald lied te beluisteren. Dan gaan we met het team op zoek naar die muziek. Het kan fijn zijn om voorgelezen te worden, bijvoorbeeld de verhalen die vroeger thuis voorgelezen werden. Dan zoeken we die verhalen en gaan we voorlezen. Als iemand somber is, kan een gedicht troost bieden. Of als iemand behoefte aan aanspraak en gezelligheid heeft, gaan we praten en wellicht een bepaalde gebeurtenis opschrijven. Maar het kan ook goed zijn dat iemand juist afleiding wil en de aandacht op iets buiten hem zelf wil richten. Misschien is het dan een idee om samen naar prenten te gaan kijken.

Activiteiten en rol van het team 

Samen met het team bekijken we na de eerste ontmoeting welke activiteit we bieden. Iedere cliënt krijgt een eigen activiteit aangeboden. Ook bespreken we wie van ons team de activiteit wil uitvoeren of organiseren. Het is denkbaar dat we dan nog wat andere mensen betrekken. Daarna vinden de activiteiten plaats. Dat zal een keer of 3 zijn. Het hele team blijft betrokken.

Evaluatie

Omdat dit een nieuw project is, willen we graag horen hoe iedereen het beleeft heeft  en wat we een volgende keer kunnen aanpassen.

AANMELDEN

Heb je interesse  om mee te werken?  Of wil je alleen de kennismakingsbijeenkomst meedoen? Of heb je vragen? Neem dan contact met op met Machteld van der Meij.  [email protected]. Aanmelden kan tot 1 november 2016.