‘Muzikant aan Huis’ verleidt ouderen tot dansen!

‘Er mag gedanst worden’. En dat is dan ook wat er soms daadwerkelijk gebeurt, wanneer
de vrijwilligers van ‘Muzikant aan Huis’ een optreden verzorgen in een huiskamer van een
zorgcentrum.


Eind februari jl. zijn de muzikanten, die zich enthousiast hadden aangemeld voor dit
project, zelfstandig aan de slag gegaan om zich voor te bereiden op de optredens in de
verschillende zorginstellingen. Ter ondersteuning hierbij kreeg men in Boogie Woogie een
workshop aangeboden, die verzorgd werd door muziektherapeut Hans Roerdinkholder.
Centraal hierbij stond het belang van goed observeren tijdens de activiteit en het oog
hebben voor de vaak kleine reacties bij de bewoners.
En zo zijn sinds een aantal maanden de muzikanten met veel succes begonnen met het
creëren van mooie muziekmomenten met en voor zorgbehoevende ouderen. Als duo’s,
trio’s of solistisch lukt het hen om instrumentaal, vaak in combinatie met zang, mensen
te ontroeren, blij te maken en zelfs te verleiden tot het maken van een dansje!
Muziek doet meer dan je denkt. Dat bewijst dit project maar weer eens. Hoe mooi is het
wanneer er na afloop aan de muzikanten gevraagd wordt: ‘komen jullie nóg een keer bij
ons’?


En hoe hartverwarmend is het, wanneer een 101-jarige dame aan het eind van een
muziekuurtje zegt: ‘Ik vind het zó mooi, dat ik de liedjes weer hoor, die we vroeger thuis
aan de keukentafel zongen’.


Aan de andere kant is het ook bijzonder om te zien met hoeveel enthousiasme de
vrijwillige muzikanten zich inzetten om hun muzikale activiteit zo mooi en goed mogelijk
uit te voeren. Ze proberen letterlijk en figuurlijk de juiste snaar te vinden, door liedjes te
spelen, die de mensen raken en die herinneringen oproepen.
Het is ontzettend fijn om van hen terug te horen, hoeveel voldoening het geeft wanneer
bereikt wordt dat muziek en zang mensen stimuleert tot meezingen, meespelen en
meebewegen!