Op onderzoek naar bouwstijlen in Aalten - thema participatie

In mei start in Aalten een mooi project i.s.m. CBS De Triangel hoog en laag. Naast de leerlingen van de groepen 7 en 8 en hun leerkrachten worden hierbij bewoners van Stegemanhof en Beth San (Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé) betrokken. De focus wordt gelegd op lokale (rijks)monumenten en hun specifieke kenmerken qua bouwstijl. Daarnaast zijn de oude verhalen en herinneringen die dan bij senioren naar boven komen belangrijk en interessant voor de leerlingen om te horen. 

Onderdelen 

Verschillende activiteiten zijn onderdeel van het project. Er wordt gestart met een inleiding over architectuur. Daarna volgt een bezoek aan het Nationaal Onderduikmuseum en het gemeentehuis aan de markt te Aalten. Bij beide gebouwen zijn door diverse verbouwingen verschillende bouwstijlen waarneembaar.  Natuurlijk gaan deelnemers daarna ook zelf aan de slag. Na uitleg van een docent beeldende kunst gaan senioren en leerlingen zelf iets ontwerpen en bouwen in bepaalde stijl. Uiteindelijk wordt het project afgesloten met een expositie in school en/of de zorginstelling.