Op onderzoek naar bouwstijlen | Lichtenvoorde

Interactief project met leerlingen, grootouders en wijkbewoners

In het voorjaar 2020 start in Lichtenvoorde een nieuw project van het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek over bouwstijlen en architectuur. Er wordt samengewerkt met sbo Ludgerus en de basisscholen Pastoor van Ars en St. Jozef. De laatstgenoemde scholen zijn samengegaan onder de naam basisschool Bijeen en in de nabije toekomst zijn deze organisaties samen met de Ludgerusschool onderdeel van IEKC. 

Aanleiding project 

Op dit moment hebben alle scholen nog een eigen locatie maar binnenkort wordt gestart met de bouw van het nieuwe Integraal Educatief KindCentrum (IEKC). De nieuwbouw en de afbraak van de oude gebouwen zijn een goede aanleiding voor de start van een project over bouwstijlen en architectuur. Op deze manier kunnen leerlingen en ook ouderen meegenomen worden in het hele proces. Alle groepen zullen op de een of andere manier betrokken worden bij de activiteiten, uiteraard op maat. 

Onderdelen

Binnen het project komen onderdelen aan bod die goed passen binnen het curriculum van de school. De activiteiten sluiten aan op de vakken geschiedenis, techniek, kunst maar ook bewegen, kortom praktijkonderwijs. Op het programma staan o.a. een interactieve inleiding over architectuur, een wandeling door Lichtenvoorde met aandacht voor bouwstijl en geschiedenis, een bezoek aan het museum (oude schoolklas bekijken), informatie door architect en aannemer en de bouwlocatie bezoeken. Onder begeleiding van een beeldend kunstenaar worden alle indrukken verwerkt in een eigen ontwerp. Het project wordt afgesloten met een expositie.

Partners 

Er wordt samengewerkt met Vereniging voor Oudheidkunde Lichtenvoorde, het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten en Museum De Scheper in Eibergen, een beeldend kunstenaar en met de architect en de aannemer die betrokken zijn bij de nieuwbouw.