​Ronde Tafel bijeenkomst Lang Leve Kunst Oost-Achterhoek

Besloten bijeenkomst voor de beoogde samenwerkingspartners en fondsen

Boogie Woogie Cultuurcentrum in Winterswijk wordt sinds 2018 als kwartiermaker door de Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo ondersteund in het opzetten van het programma Lang Leve Kunst Oost-Achterhoek. Dit programma heeft als doel om door middel van kunst en cultuur bij te dragen aan de levenskwaliteit van ouderen. Alle activiteiten worden samen met vrijwilligers uitgevoerd en kunstdocenten ondersteunen dit. Samen mooie momenten beleven, is waar het om draait.

Om dit programma te bestendigen willen we een duurzame samenwerking opzetten met ouderenzorgorganisaties, Kruiswerk, het ziekenhuis en de gemeenten in de Oost-Achterhoek. Daarom organiseren we een Ronde Tafel, een besloten bijeenkomst voor de beoogde samenwerkingspartners en de twee hierboven genoemde fondsen.

Vrijdag 17 april 2020

Gespreksleider bij de Ronde Tafel is Marlies Leupen. Voorafgaand aan de Ronde Tafel is er een lezing door Rieke Schouten van het Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK. Deze fondsen maken zich sinds 2013 sterk om actieve kunstbeoefening van ouderen te stimuleren. Samen mooie kunstmomenten beleven draagt bij aan je positieve gezondheid, er gaan nieuwe werelden open, je wordt uitgedaagd, het versterkt je zelfvertrouwen en je blijft in contact met je omgeving. Dat is de reden dat de fondsen het landelijk programma Lang Leve Kunst hebben opgezet. Tijdens haar lezing vertelt Rieke over de ervaringen van de fondsen met het opzetten en uitvoeren van dit programma en waarom ze Boogie Woogie Cultuurcentrum benaderd hebben om een Oost-Achterhoekse samenwerking op te zetten. De Ronde Tafel en lezing vinden plaats op vrijdagmiddag 17 april, van 14.00 tot 17.45 uur, bij Boogie Woogie Cultuurcentrum, Roelvinkstraat 2, 7101 GN Winterswijk. De bedoeling van de bijeenkomst is dat betrokken organisaties zich scharen achter het manifest en de intentieverklaring ondertekenen. Om de Ronde Tafel zo vruchtbaar mogelijk te laten zijn, krijgen bestuurders van zorgorganisaties en gemeenten ook de volgende vragen voorgelegd:

  1. Op welke punten sluiten uw ervaringen met het programma Lang Leve Kunst Oost-Achterhoek aan bij het strategisch beleid van uw organisatie? 
  2. Hoe zou die aansluiting nog verder versterkt kunnen worden?

We hopen op een goed resultaat.