Een nieuwe tijd! Wederopbouw in de Achterhoek

Themaproject 2019/2020 - Achterhoek breed

Het uitvoeringsprogramma ‘Een nieuwe tijd! Wederopbouw in de Achterhoek’ is samengesteld voor en door elf gemeenten in de Achterhoek. Door de handen in één te slaan voor een gezamenlijk themaproject wordt het bijzondere erfgoed uit de wederopbouwperiode dat deze regio bezit, groots onder de aandacht gebracht. Het wordt een project waarin de verhalen en de tijdsgeest van deze periode centraal staan, maar waar ook een brug wordt geslagen naar de opgaven van nu. Maatschappelijk draagvlak, duurzaamheid en participatie zijn daarbij uitgangspunt.

Het thema wederopbouw is gekozen omdat de architectuur en het verhaal van de wederopbouwperiode zoveel andere ruimtelijke en maatschappelijk relevante opgaven kent. Het naoorlogse erfgoed is op dit moment het onderwerp binnen grote en kleine transformatie- en verduurzamingsopgaven. Het doel van ‘Een nieuwe tijd!’  is om door middel van publieksgerichte activiteiten de belangstelling voor en kennis van het wederopbouwerfgoed in de regio te vergroten en te verbinden aan de opgaven van nu. Het thema wederopbouw is geen doel op zich maar het is een middel om andere doelen te bereiken: 

• Het organiseren van draagvlak en begrip rond de wederopbouwperiode.

• Nieuwe energie uit de wederopbouw: duurzaamheid .

• Het bevorderen van participatie en integrale wijkaanpak .

• Anticiperen op de omgevingswet .

‘Een nieuwe tijd!’ voorziet in regionale activiteiten waar de gemeenten samen of in verschillende samenstellingen aan deelnemen. Verder zijn er activiteiten en projecten die op lokaal niveau worden uitgevoerd of opgetuigd. Verbinden en aansluiting vinden bij bestaande initiatieven en projecten zoals het Cultuur- en erfgoedpact Achterhoek is een belangrijk aandachtspunt van het uitvoeringsprogramma. In de communicatie is er ook rekening gehouden met het aanhaken van projecten en initiatieven door de jaren heen.


Mee doen of meer weten? 

Zoek contact met projectleider Joanne te Winkel via [email protected]

Of lees hier de samenvatting van het uitvoeringsprogramma >