'Tussen de Coulissen' van start in Montferland: Rondeeldraak krijgt vorm

Basisschool Het Rondeel in Beek (gemeente Montferland) is uitgenodigd om mee te doen met het project “Tussen de coulissen”. Dit is een project van het samenwerkingsverband Cultuur en Erfgoedpact Achterhoek, waarin 8 gemeenten (waaronder Montferland) participeren. Eén van de uitgangspunten van het project is het (be)leefbaar maken van het historische Achterhoeks landschap. 

We wilden graag meedoen met groep 8 en we werden in contact gebracht met de Beekse landschapskunstenaar Geert van der Pol. Geert schreef het sprookje van de laatste bosfee en de draak. De bosfee beschermt sinds jaar en dag het grote oerbos, met daarin de bomen, planten en alle dieren. Op een dag wordt ze opgehaald door het witte paard. Ze schrikt  enorm, want grote bulldozers bedreigen het bos. Dikke stammen worden geknakt als lucifershoutjes. De bosfee besluit de hulp in te roepen van de draak. Dat kan ze niet alleen; de draak moet namelijk tot leven gebracht worden door de kinderen van groep 8. Zij hebben unaniem toegezegd Geert te gaan helpen. Afgelopen week hebben de kinderen in groepen de draak op het platte vlak ontworpen. Geert maakte de kop, staart en open bogen. Deze bogen werden door de kinderen op hun eigen creatieve wijze ingevuld met verf, bladeren, wol etc. 

Op woensdagmorgen 16 november gingen we buiten, bij ‘t Peeske aan de slag. De contouren van de draak stonden al klaar. De kinderen vulden de bogen door wilgentakken er bij te poten en tegen aan te vlechten. De takken gaan groeien en op deze manier geven ‘mensenkinderen’ bomen weer terug aan de natuur. Als de draak klaar is, ontstaat er een spannende vertelplek, waar jong en oud kunnen  gaan zitten en luisteren naar een verhaal. Over de laatste bosfee en de draak bijvoorbeeld….

We zijn trots dat we zijn uitgenodigd om deel te nemen aan dit kunstproject. Dat we mee mogen met de creatieve reis van kunstenaar Geert. Dat we met elkaar een kunstwerk maken, op school én in de natuur.

Geert van der Pol heeft het project bedacht, om mensenkinderen (in deze vaak vluchtige tijd) bewust te maken, dat we deelgenoot zijn van de natuur (en geen heersers) en dat wij er zorg voor mogen dragen. De draak is in het rond gebouwd, zoals alles in de natuur rond en vloeiend is.