Wiesneus 2020 van start - succesvolle streektaal educatie

Achterhoekse Streektaalles 

In de periode half maart tot half mei 2020 wordt op veel basisscholen weer de streektaal les Wiesneus gegeven. Op dinsdag 3 maart vindt met de eerste streektaal les van dit jaar de aftrap plaats op basisschool het Sterrenpalet in Eibergen (gemeente Berkelland) met een door wethouder Anjo Bosman verteld verhaal in dialect. Dit jaar hebben zich bijna 70 scholen (met ca. 3.000 leerlingen) in de Achterhoek voor dit project aangemeld. Dat is meer dan 4 keer zoveel als in 2018 toen dit project startte. 

De Wiesneus wordt dus enthousiast ontvangen door basisscholen. Een teken dat de streektaal ook onder deze doelgroep nog geliefd is. 

Het is voor het derde jaar op rij dat de streektaal les op scholen in de regio wordt gegeven en alle leerlingen het tijdschrift Wiesneus krijgen. Het tijdschrift, met onder meer “leedjes, ’n zuukplate, ’n kleurplate en puzzels” (allemaole in t Achterhooks!) is bedoeld om kinderen voor dialect te interesseren en ze de rijke schat aan dialectwoorden te tonen. Met verhalen en spelletjes in Wiesneus wordt de streektaal onder de aandacht van kinderen gebracht. Doel is kinderen de streektaal te laten ervaren als een volwaardige taal, net als het standaard Nederlands. Naast het culturele aspect speelt ook het taal verrijkende een rol en biedt het een stimulans aan de algemene taalontwikkeling.

Het thema van Wiesneus 2020 is “Vrijheid”, wat mooi aansluit bij 75 jaar vrijheid. 

Aan de hand van Wiesneus verzorgen medewerkers van de Bibliotheken West-Achterhoek, Oost-Achterhoek, Achterhoekse Poort en Montferland de dialectlessen op de basisscholen. Het blad en meer materiaal, zoals liedjes, teksten en filmpjes, ter ondersteuning van de streektaallessen zijn te vinden op www.wiesneus.nl

Leerlingen maken met inzending van de oplossing van de puzzel en de ingekleurde kleurplaat kans op leuke prijzen. Deze zullen worden uitgereikt door Hans Keuper (ambassadeur van het project Wiesneus) op een speciale slotbijeenkomst op 6 juni a.s. in theater Amphion waarbij ook Warboel zal optreden. Deze bijeenkomst is gratis toegankelijk voor alle leerlingen die de streektaalles Wiesneus hebben gevolgd.