Oosterlicht 2020 - in alle pactgemeenten

Het verbindende licht

Oosterlicht is een initiatief van Hans van den Hurk waarbij in de donkere winterperiode lichtstralen worden geplaatst in de regio die met elkaar verbonden worden in de lucht: het verbindend licht. Op initiatief van het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek wordt de vijfde editie van 'Oosterlicht' uitgebreid met 7 gemeenten en over de 9 Cultuur- en Erfgoedpact gemeenten + 2 in Duitsland verspreidt. In iedere gemeente staat vanaf 19 december minstens 1 lichtbundel te schijnen - in totaal zullen er dit jaar 24 lichtbundels aan gaan! Wat een schitterende afsluiter van 4 jaar verbinden in de Achterhoek. De projectuitvoering is voor rekening van coalitiepartner Dru Industriepark.

Idee van Hans van den Hurk 

Oosterlicht is een idee van Silvoldenaar Hans van den Hurk. Hans verlichtte al zo'n vijftien jaar rond de jaarwisseling de toren van de Mauritiuskerk in Silvolde. Elk jaar was het weer anders, maar hij zocht een nieuwe uitdaging. Geïnspireerd door het noorderlicht bedacht hij het Oosterlicht. Hij kreeg enthousiaste medestanders en in het eerste jaar werden er vier grote lampen met xenonverlichting geplaatst in Silvolde, Etten, Terborg en Ulft. In 2020 worden wederom in deze plaatsen 15 lampen geplaatst - deze worden aangevuld met de lampen in de 7 extra gemeenten en 2 lampen in Duitsland! Vanaf dat moment is het initiatief steeds verder gegroeid en hebben steeds meer ondernemers/locaties zich aangesloten bij het project. Op die manier verbreidt het Oosterlicht zich al jaren als een verlichtende olievlek en verbindt het steeds grotere delen van de regio.

Verbinden

Dit jaar wordt het Oosterlicht voor de 5de keer ‘ontstoken’ en wel op 19 december. Waar de magische lichtstralen voorgaande jaren alleen in de gemeentes Oude IJsselstreek en Doetinchem te zien waren, wordt het project dit jaar met behulp van het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek uitgebreid naar 9 Achterhoekse gemeenten. (Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk). Hiermee worden de Achterhoekse gemeenten deze winter figuurlijk met elkaar verbonden en kunnen inwoners en bezoekers in de hele Achterhoek zich laten verwonderen door deze prachtige schijnsels die het Achterhoeks hemelgewelf doorkruisen.

Stralende afsluiting 4 jarige pactperiode

Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek staat voor verbinden, ontdekken en trots. Met de uitbreiding van het Oosterlicht naar alle Achterhoekse gemeente sluit het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek haar 4-jarige pact-periode op gepaste wijze af en geeft het tegelijkertijd het startschot voor de volgende pactperiode 2021-2024. In een tijd waarin fysieke verbindingen en ontmoetingen letterlijk worden beperkt, slaat het Cultuur- en Erfgoedpact een stralende lichtbrug tussen de inwoners van de Achterhoek. In de komende jaren kunnen steeds meer locaties aanhaken bij het project en kan het Oosterlicht zich blijvend uitbreiden.


Wit u meer weten over Oosterlicht? Of ziet u deelname in 2021 wel zitten? 

Neem dan contact op met [email protected]