Educatie & Erfgoed

Centraal thema binnen deze themalijn staat de beleving van de eigen cultuur en identiteit. Onder kinderen/jongeren hebben streektaal en streekcultuur een negatief imago. Bij de oudere generatie zijn beiden meer verankerd in het DNA. Middels diverse projecten op het gebied van taal, muziek, film en voedsel gaat de jongere generatie aan de slag met de beleving van de eigen omgeving en identiteit. Hiertoe worden nieuwe projecten opgezet (o.a. op het gebied van streektaal en voeding) en wordt aansluiting gezocht bij bestaande evenementen (o.a. streektaalprojecten, het Achterhoeks scholieren filmfestival JAFA, Dag van de Achterhoekse popmuziek en de Smaakwerkplaats). Binnen alle projecten wordt de verbinding gezocht tussen jong en oud en waar mogelijk tevens tussen educatie en participatie. Indien de projecten zich daarvoor lenen, zal tevens worden aangehaakt bij landelijke dagen zoals landelijke Gedichtendag, Open Monumentendag etc. 


Het doel van deze themalijn: Omgevingsbewustzijn bevorderen, identiteitsbeleving, kennisoverdracht, intergenerationeel. Het bevorderen van de leefbaarheid en beleving van de eigen cultuur en identiteit door het materiele en immateriële erfgoed met elkaar te verbinden. Speerpunten hierbij zijn: streektaal, voedsel en kunst/muziek/film uit eigen streek. Het gaat om identiteitsbeleving en kennisoverdracht tussen de generaties.

Uitvoerders: DRU Cultuurfabriek en Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers


Een update... 

door Juliëtte Hofman, directeur van de DRU | maart 2018

Binnen de cultuurcoalitie verzorgen Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers en de DRU Cultuurfabriek de coördinatie van de themalijn Educatie. Juliëtte Hofman vertelt: “We zijn trots op de projecten die in de afgelopen periode zijn gerealiseerd. De zes edities van het Achterhoek College waren een groot succes. Het project is door een vakjury genomineerd voor de Gelderse Gouden Roos. De Schrijfcursus ter verbetering van de kwaliteit van geschreven streektaal bereikte binnen korte tijd het maximaal aantal inschrijvingen. De eerste Achterhoekse editie van het blad Wiesneus is in samenwerking met bibliotheken geïntroduceerd bij al vijftien basisscholen. De Week van Erfgoed en Ruimte was een groot succes en tijdens de Takkenweek zijn kinderen in Kilder actief en met veel enthousiasme aan de slag gegaan met kunst, erfgoed & natuur rondom het thema Hagelkruis. En we zijn nog maar net op stoom. Op 14 april nemen ruim duizend scholieren deel aan het filmfestival JAFA en de voorbereidingen voor de nieuwste editie van de Dag van de Achterhoekse popmuziek zijn alweer in volle gang. De komende periode zoomen we verder in op de onderlinge kruisbestuiving tussen de projecten en de themalijnen, zodat de beleving van de Achterhoekse cultuur & identiteit nog steviger verankerd raakt in onze regio.”Volgend project >