Educatie

Leren en leven met cultuur

Centraal thema binnen deze themalijn staat de beleving van de eigen cultuur en identiteit. Onder kinderen/jongeren hebben streektaal en streekcultuur een negatief imago. Bij de oudere generatie zijn beiden meer verankerd in het DNA. Middels diverse projecten op het gebied van taal, muziek, film en voedsel gaat de jongere generatie aan de slag met de beleving van de eigen omgeving en identiteit. Hiertoe worden nieuwe projecten opgezet (o.a. op het gebied van streektaal en voeding) en wordt aansluiting gezocht bij bestaande evenementen (o.a. streektaalprojecten, het Achterhoeks scholieren filmfestival JAFA, Dag van de Achterhoekse popmuziek en de Smaakwerkplaats). Binnen alle projecten wordt de verbinding gezocht tussen jong en oud en waar mogelijk tevens tussen educatie en participatie. Indien de projecten zich daarvoor lenen, zal tevens worden aangehaakt bij landelijke dagen zoals landelijke Gedichtendag, Open Monumentendag etc. 


Het doel van deze themalijn: Omgevingsbewustzijn bevorderen, identiteitsbeleving, kennisoverdracht, intergenerationeel. Het bevorderen van de leefbaarheid en beleving van de eigen cultuur en identiteit door het materiele en immateriële erfgoed met elkaar te verbinden. Speerpunten hierbij zijn: streektaal, voedsel en kunst/muziek/film uit eigen streek. Het gaat om identiteitsbeleving en kennisoverdracht tussen de generaties.

Uitvoerders: DRU Cultuurfabriek en Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers< Vorige project
Volgend project >