Overzicht projecten

WEER week - sept 2017

Week van Erfgoed en Ruimte in de Achterhoek van A-Z - deelname met een educatieproject in 3 gemeentes. 
Lees meer over dit project op de speciale projectpagina >

Takkenweek: Het Hagelkruis van Kilder

Erfgoed educatie kunstproject in de gemeente Montferland.
Lees meer over dit project op de speciale projectpagina >

Schrijfcursus 

Kwaliteitsverbetering in geschreven streektaal literatuur (verhalen, poëzie, gedichten)
Organiseren van schrijfcursussen:

  • 1e deel schrijven in het Nederlands o.l.v. een deskundige/professionele schrijver 
  • 2e deel schrijven in de streektaal o.l.v. een ervaren/deskundige streektaalschrijver 

Lees meer over dit project op de speciale projectpagina >

Achterhoek College

Kennis van en inzicht in de eigen identiteit scheppen een stevige basis, een zelfbewustzijn waardoor mensen sterk(er) in het leven staan. Zij wijzen de weg en zijn een kompas op economisch, cultureel en sociologisch gebied. Met een serie van zes colleges wordt een leergang georganiseerd voor mensen die in de Achterhoek (komen) wonen en werken en inzicht willen krijgen in de Achterhoekse samenleving vanuit historisch, economisch, cultureel en sociologisch perspectief. De leergang is bedoeld voor degenen die met publiek in aanraking komen in onderwijs, overheid, zorg en bedrijfsleven en hun positie willen versterken in hun (werk)omgeving.
Lees meer over dit project op de speciale projectpagina >

Wiesneus

Kinderen op jonge leeftijd kennis laten maken met de streektaal. Vanuit de visie dat meertaligheid (Nederlands en dialect) een verrijking is van taalgebruik en het de eigen regionale identiteit ondersteund. Ontwikkelen van lesmateriaal w.o. het blad ‘Wiesneus’ met begeleidend materiaal (o.a. muziek) via website/youtube en introductielessen in de klas. 
Lees meer over dit project op de speciale projectpagina >

Smaakwerkplaats

Versterken van regionale ketensamenwerking en de ambachtelijke voedselsector. Verbinden van de hedendaagse voedselsector, zijn historie, het onderwijsveld en moderne toepassingen waardoor behoud van ons cultuurlandschap (coulisselandschap, boomgaarden, molens, akkers met graan) ook een functie krijgt voor de recreatie- en verblijfssector en de bewoners zelf.
Lees meer over dit project op de speciale projectpagina >

Dag van de Achterhoekse popmuziek

Kwaliteitsverbetering van (het netwerk van) de Achterhoekse popmuziek door het bieden van: 

  • podia/optreedmogelijkheden aan Achterhoekse bands en musici 
  • masterclasses aan muziek(school)leerlingen 
  • gezamenlijke promotie van popzalen, oefenruimtes, opnamestudio’s, muziekwinkels, radiostations en overige gelieerde partijen uit het muzieknetwerk 
  • verbinden van stakeholders middels netwerkbijeenkomst 
  • het verbinden van amateurs met professionals 
  • het verbinden van de jonge generatie muziekliefhebbers met de oude(re)

Lees meer over dit project op de speciale projectpagina >

JAFA scholieren filmfestival 

JAFA heeft tot doel om het medium film te promoten onder jongeren en hen te stimuleren om op een actieve manier bezig te zijn met filmtechniek en het maken van filmkunst door: het aanbieden van masterclasses film op scholen aan docenten en leerlingen. 

Streektaalfestival Plat Gespöld in DRU Cultuurfabriek

Voor de vijfde editie keert streektaalfestival Plat Gespöld op zondag 9 september naar de DRU Cultuurfabriek in Ulft. Het festival geeft streektaalmuzikanten een podium om in gemoedelijke sfeer muziek te maken. Hoofdacts zijn de onlangs nog in brons vereeuwigde Ferdi Joly en de befaamde Ulftse Nachtegalen onder leiding van Ben Simmes. De Nachtegalen zingen nummers van bekende streektaalmuzikanten. Ook jong talent komt aan bod samen met gitarist/zanger en schrijver Stef WoestenenkOlaf Putker uit Zutphen komt met band om twee  nummers te spelen die door Stef Woestenenk voor hem vertaald zijn.

Lees meer over dit project op de speciale projectpagina >

Ga terug naar: Educatie & Erfgoed