Overzicht projecten

Educatieproject De Nieuwe Tijd - Wederopbouw in de Achterhoek

Het doel van dit educatie project is om de unieke identiteit van de wederopbouw onder de aandacht te brengen. In relatie met het Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers wordt onderzoek gedaan naar de historie van de omgevingsgebouwen. Het streven is om een link te leggen i.s.m. de leerlingen tussen de tijd van toen, de gebouwen uit de wederopbouw van toen, de verhalen van de mensen van toen, en tussen het nu. Een belangrijk aspect van identiteit is dat ze verandert in de tijd. Tijd verandert alles. Leven in de tijd verandert onze identiteit, elke dag.

Lees meer over dit project op de speciale projectpagina >


Educatieproject 'Maak je eigen waterzuivering'

Voor kinderen van de groepen 7 van de basisscholen in Neede

Het doel is om kinderen uit groep 7 van het basisonderwijs middels de digitale leerlijn “Mijn omgeving” vanuit Reizen in de Tijd (Erfgoed Gelderland) mee te nemen in Natuurpark Kronenkamp. Het kan voor de leerlingen een betekenisvolle ervaring zijn wanneer zij op een inspirerende manier meegenomen worden langs de waterzuivering, de natuur en de vleermuizen; het draagt bij aan hun culturele zelfbewustzijn om hen mee te laten denken en trots te laten zijn op hun omgeving en dan met name op Natuurpark Kronenkamp.

Tijdens het bezoek aan Natuurpark Kronenkamp krijgen de leerlingen uitleg over de werking van de oude waterzuivering. Voor kinderen is het een betekenisvolle ervaring, wanneer zij ondervinden hoe waterzuivering werkt en wat er nodig is om zuiver water te creëren. 

Lees meer over dit project op de speciale projectpagina >Schrijfcursus 

Kwaliteitsverbetering in geschreven streektaal literatuur (verhalen, poëzie, gedichten)
Organiseren van schrijfcursussen:

  • 1e deel schrijven in het Nederlands o.l.v. een deskundige/professionele schrijver 
  • 2e deel schrijven in de streektaal o.l.v. een ervaren/deskundige streektaalschrijver 

Lees meer over dit project op de speciale projectpagina >Achterhoek College

Kennis van en inzicht in de eigen identiteit scheppen een stevige basis, een zelfbewustzijn waardoor mensen sterk(er) in het leven staan. Zij wijzen de weg en zijn een kompas op economisch, cultureel en sociologisch gebied. Met een serie van zes colleges wordt een leergang georganiseerd voor mensen die in de Achterhoek (komen) wonen en werken en inzicht willen krijgen in de Achterhoekse samenleving vanuit historisch, economisch, cultureel en sociologisch perspectief. De leergang is bedoeld voor degenen die met publiek in aanraking komen in onderwijs, overheid, zorg en bedrijfsleven en hun positie willen versterken in hun (werk)omgeving.
Lees meer over dit project op de speciale projectpagina >Wiesneus

Kinderen op jonge leeftijd kennis laten maken met de streektaal. Vanuit de visie dat meertaligheid (Nederlands en dialect) een verrijking is van taalgebruik en het de eigen regionale identiteit ondersteund. Ontwikkelen van lesmateriaal w.o. het blad ‘Wiesneus’ met begeleidend materiaal (o.a. muziek) via website/youtube en introductielessen in de klas. 
Lees meer over dit project op de speciale projectpagina >Smaakwerkplaats

Versterken van regionale ketensamenwerking en de ambachtelijke voedselsector. Verbinden van de hedendaagse voedselsector, zijn historie, het onderwijsveld en moderne toepassingen waardoor behoud van ons cultuurlandschap (coulisselandschap, boomgaarden, molens, akkers met graan) ook een functie krijgt voor de recreatie- en verblijfssector en de bewoners zelf.
Lees meer over dit project op de speciale projectpagina >Dag van de Achterhoekse popmuziek

Kwaliteitsverbetering van (het netwerk van) de Achterhoekse popmuziek door het bieden van: 

  • podia/optreedmogelijkheden aan Achterhoekse bands en musici 
  • masterclasses aan muziek(school)leerlingen 
  • gezamenlijke promotie van popzalen, oefenruimtes, opnamestudio’s, muziekwinkels, radiostations en overige gelieerde partijen uit het muzieknetwerk 
  • verbinden van stakeholders middels netwerkbijeenkomst 
  • het verbinden van amateurs met professionals 
  • het verbinden van de jonge generatie muziekliefhebbers met de oude(re)

Lees meer over dit project op de speciale projectpagina >Streektaalfestival Plat Gespöld in DRU Cultuurfabriek

Voor de vijfde editie keert streektaalfestival Plat Gespöld op zondag 9 september naar de DRU Cultuurfabriek in Ulft. Het festival geeft streektaalmuzikanten een podium om in gemoedelijke sfeer muziek te maken. Hoofdacts zijn de onlangs nog in brons vereeuwigde Ferdi Joly en de befaamde Ulftse Nachtegalen onder leiding van Ben Simmes. De Nachtegalen zingen nummers van bekende streektaalmuzikanten. Ook jong talent komt aan bod samen met gitarist/zanger en schrijver Stef WoestenenkOlaf Putker uit Zutphen komt met band om twee  nummers te spelen die door Stef Woestenenk voor hem vertaald zijn.

Lees meer over dit project op de speciale projectpagina >JAFA scholieren filmfestival 

JAFA heeft tot doel om het medium film te promoten onder jongeren en hen te stimuleren om op een actieve manier bezig te zijn met filmtechniek en het maken van filmkunst door: het aanbieden van masterclasses film op scholen aan docenten en leerlingen. 

Lees meer over dit project op de speciale projectpagina >EDUCATIEPROJECT STILLEVENS

De Achterhoekse stillevens van Louise te Poele reizen het aankomende jaar langs alle negen gemeenten van het pact. De expositie wordt onder andere bezocht door schoolkinderen uit groep 7 en 8. Onder leiding van Jelko Arts ontrafelen ze alle geheimen die in de stillevens verborgen zitten en leren ze meer over de geschiedenis van de regio. Ook de oma’s en opa’s worden uitgenodigd. Aan de hand van de symbolen op de foto’s vertellen ze over vroeger. Al die prachtige verhalen vormen de basis voor een heus familiewapen dat aan het einde van de dag door de kinderen zelf wordt ontworpen.

Looptijd: 2018/2019 in alle betrokken gemeentes


 

WEER week - sept 2017

Week van Erfgoed en Ruimte in de Achterhoek van A-Z - deelname met een educatieproject in 3 gemeentes.  Lees meer over dit project op de speciale projectpagina >Takkenweek: Het Hagelkruis van Kilder

Erfgoed educatie kunstproject in de gemeente Montferland.  Lees meer over dit project op de speciale projectpagina >

Ga terug naar: Educatie