Partners themalijn Educatie en Erfgoed

Leren en leven met cultuur

De DRU Cultuurfabriek in Ulft is één van de vijf coalitiepartners van het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek. De DRU Cultuurfabriek en Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers zijn samen verantwoordelijk voor de coördinatie van de themalijn educatie ‘Leren en leven met cultuur’. Binnen dit thema staan het bevorderen van de leefbaarheid en beleving van de eigen cultuur en identiteit centraal. 

De DRU Cultuurfabriek geeft met veel plezier invulling aan haar coördinerende rol door nieuwe projecten te laten ontwikkelen (bijvoorbeeld op het gebied van beeldende kunst) en door bestaande projecten een kwaliteitsimpuls te geven (zoals de Dag van de Achterhoekse Popmuziek (DAP) en het Achterhoeks scholieren filmfestival (JAFA)). “De DAP is een bestaand project waar meer dan twintig locaties en meer dan vijftig acts aan bijdragen, met als gezamenlijk doel om de kwaliteit en het netwerk van de Achterhoekse popmuziek te versterken. Met de ondersteuning door CEPA (Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek) kan de DAP zijn netwerk verder uitbreiden naar het muziekonderwijs en verdieping aanbrengen door masterclasses te laten verzorgen door (landelijk) gerenommeerde musici. Op deze manier worden jongeren in directe verbinding gebracht met de discipline muziek, met de (landelijke) muzieksector en met de regionale muziekidentiteit”, aldus Juliëtte Hofman, directeur van de DRU Cultuurfabriek. “Het is mooi om te zien hoe een relatief kleine bijdrage vanuit het CEPA een flinke kwaliteitsimpuls kan geven aan zo’n Achterhoekse ontwikkeling.”Ga terug naar: Educatie