Innovatie

Elk KUNSTwerkt-traject begint met het opsporen van opdrachtsituaties, benaderen potentiële opdrachtgevers, het formuleren van de opdracht, de voordracht van geschikte kunstenaars, het selectieproces en loopt tot en met de kennismaking. Als de opdrachtovereenkomst tussen CMO en kunstenaar is getekend, eindigt de matchfase. 

Vanaf het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst gaat de kunstenaar aan de slag. De projectmedewerker (afkomstig en gesitueerd in de Achterhoek) verzorgt de begeleiding, controleert de voortgang en zorgt voor terugkoppeling naar partijen. In deze fase verzamelt de projectassistent materiaal (tekst en beeld), dat de basis vormt voor het externe communicatieproces. Deze fase loopt tot en met de presentatie van het ontwerp/idee aan de potentiële opdrachtgever (bedrijf, organisatie, particulier).

De overbrugging van ontwerp naar uitvoering vraagt in de meeste gevallen om ondersteuning. Hiervoor zorgt de projectleider. In deze fase wordt, waar nodig, hulp geboden bij het opstellen van een opdrachtovereenkomst en het vinden van aanvullende financiering.


Uitvoerders: Cultuurmij Oost

Doel: Opdrachtgevers en kunstenaars tot sectoroverstijgende samenwerking aanzetten, waarbij de kunstenaar zijn beeldkracht verzilvert en de opdrachtgever een innovatieve stap maakt. Per gemeente markante voorbeeldprojecten realiseren. De Achterhoek als innovatieve regio profileren. De connectie tussen cultuur, erfgoed en andere sectoren een blijvend karakter geven.< Vorige project
Volgend project >