Innovatie

KUNSTwerkt verbindt ondernemers, bedrijven en kunstenaars met elkaar en gaat actief opzoek naar opdrachtsituaties: waar in de regio zou de match tussen een potentiële opdrachtgever en een kunstenaar tot een bijzonder resultaat kunnen leiden. Wanneer er een opdracht is geformuleerd, begint de zoektocht naar geschikte kunstenaars. Aan het einde van de matchfase is er een kunstenaar geselecteerd en een eerste kennismaking geïnitieerd tussen kunstenaar en opdrachtgever.   

Vanaf het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst gaat de kunstenaar aan de slag. Deze wordt begeleid door een projectleider (afkomstig en gesitueerd in de Achterhoek), die de voortgang controleert en zorgt voor terugkoppeling naar alle betrokken partijen. Er wordt ook materiaal verzamelt rondom de totstandkoming van de samenwerking. Dat materiaal vormt de basis voor externe communicatie. De ontwerpfase loopt tot en met de presentatie van het ontwerp aan de potentiële opdrachtgever (bedrijf, organisatie, particulier).

De overbrugging van ontwerp naar uitvoering vraagt in de meeste gevallen om ondersteuning. Hiervoor zorgt de projectleider. In deze fase wordt, waar nodig, hulp geboden bij het opstellen van een opdrachtovereenkomst en het vinden van aanvullende financiering.


Uitvoerders: Cultuurmij Oost

Doel: Opdrachtgevers en kunstenaars tot sectoroverstijgende samenwerkingen aanzetten, waarbij de kunstenaar zijn beeldkracht verzilvert en de opdrachtgever een innovatieve stap maakt. Iedere gemeente heeft als doel markante voorbeeldprojecten te realiseren, waardoor de Achterhoek zich als innovatieve regio kan profileren. Daarnaast zal ook de connectie tussen cultuur, erfgoed en andere sectoren een blijvend karakter worden geven.< Vorige project
Volgend project >