Innovatie

KUNSTwerkt

KUNSTwerkt verbindt kunstenaars met opdrachtgevers voor de oplossing van ruimtelijke, sociale en innovatievraagstukken. De opdrachtgevers kunnen bedrijven, instellingen, organisaties of de gemeenten zelf zijn. En boeiende opgaven liggen voor het oprapen, zo blijkt. 

2020-2021 - Silo Art Tour
Alle Achterhoekse pactgemeenten2019/2020 - Raken met Smaken
Alle Achterhoekse pactgemeentes

Foodinterventie, foodworkshops in alle Achterhoekse gemeentes
> meer over dit project + een beeldende terugblik
Opdrachtsituaties - per gemeente: 

kunstwerktachterhoek.nl

KUNSTwerkt helpt met het formuleren van de opdracht, het vinden van de juiste kunstenaar(s), het begeleiden van de concept-, onderzoeks- of ontwerpfase en zonodig en mogelijk met het vinden van financiering voor de uitvoering.


Uitvoerders: Cultuur Oost

Doel: Opdrachtgevers en kunstenaars tot sectoroverstijgende samenwerkingen aanzetten, waarbij de kunstenaar zijn beeldkracht verzilvert en de opdrachtgever een innovatieve stap maakt. Iedere gemeente heeft als doel markante voorbeeldprojecten te realiseren, waardoor de Achterhoek zich als innovatieve regio kan profileren. Daarnaast zal ook de connectie tussen cultuur, erfgoed en andere sectoren een blijvend karakter worden geven.< Vorige project
Volgend project >