Partner themalijn Innovatie

In de Achterhoek liggen kansen voor het oprapen

KUNSTwerkt is het onderdeel van het Cultuur- en Erfgoedpact waarin we kunstenaars en opdrachtgevers bij elkaar brengen voor ruimtelijke, sociale en innovatie-opgaven. Een eerste inventarisatieronde langs gemeenten leverde een waslijst van aanknopingspunten! 

Overal liggen ‘kwesties’ die met de frisse blik van kunstenaars tot een verrassende oplossing kunnen komen. Zoals de wens om de historie of identiteit van de eigen streek zichtbaar te maken. Of de behoefte om verhalen over het verleden op te halen en tot verbeelding te brengen. Soms vanuit nieuwsgierigheid en drang om nieuwe tradities op gang te brengen, al dan niet in de vorm van een festival of activiteit. Maar er blijken ook technologische, logistieke en metaalbedrijven te zijn die hun opgebouwde kennis en ervaring willen inzetten voor nieuwe producten of strategieën. Of ambachtelijke bedrijven die zich op een nieuwe manier willen profileren. We kwamen zorginstellingen op het spoor die op zoek zijn naar haalbare en betaalbare verbeteringen in het welbevinden van hun bewoners. Bovendien ontdekten we verspreid over de hele Achterhoek plekken en panden die vragen om een ingreep, aanpassing of herbestemming. Kortom: er is werk aan de winkel! 


Kun je ook een creatieve blik gebruiken in een ontwerp-, denk- of maakproces?

Bel of mail: [email protected] | 0622975203Ga terug naar: Innovatie