Overzicht projecten

We worden steeds ouder en blijven langer thuis wonen. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat de groep kwetsbare ouderen strek toe zal nemen de komende jaren. Deze groep loopt extra risico’s, o.a. op gebied van gezondheidsproblemen en vereenzaming.

Dus als je ouder wordt, is zingeving en een sociaal netwerk belangrijker dan ooit. En cultuur is een prachtig middel daarvoor: het houdt je vitaal en brengt je in contact met andere mensen. Mede daarom committeert het pact zich aan onderstaande projecten:


Achterhoek Oost (Boogiewoogie)

Ontwikkeling Kunstcafe Groenlo // Lees er alles over >

KunstOER 2018, gemeente Winterswijk // Lees er alles over >

Op onderzoek naar bouwstijlen // Lees er alles over >

Muzikant aan huis // Lees er alles over >

Voorleesbrigade // Lees er alles over >

Oud = in // Lees er alles over >

Zang aan huis // Lees er alles over >


Achterhoek West (De Gruitpoort)

Zang aan huis

Met muziek kun je mensen raken. Dat geldt in het bijzonder voor mensen die dementeren. Daarom zijn er kleinschalige bijeenkomsten op de woongroepen van mensen met dementie. Het gaat  erom mensen door middel van zang en interactie dicht bij hun gevoelens te brengen. Uitvoerenden zijn groepjes amateurzangers die vanuit het programma begeleid worden door een professional.

Voorleesbrigade

Even helemaal verdwijnen uit het leven van alledag en genieten van een mooi verhaal of gedicht. En daarna praten en herinneringen ophalen. Uitvoerenden zijn telkens twee mensen uit de vrijwilligerspoule van de Voorleesbrigade. Zij worden vanuit het programma ondersteund.

Verhalenoogst

Ouderen vertellen hun verhaal. Daar draait het om bij Verhalenoogst. De ouderen doen samen met vrijwilligers van het programma aan kringgesprekken. De ouderen vinden een luisterend oor en de vrijwilligers doen inspiratie op voor een kort verhaal.

Scholenprojecten Oost en West

Steeds meer scholen haken aan bij activiteiten van het programma omdat die bijdragen aan de maatschappelijke bewustwording van de leerlingen. Leerlingen maken via verhalen contact met ouderen, leren hun leefwereld kennen en verbreden zo hun blikveld. En voor ouderen bieden deze ontmoetingen een kans om contact te houden met volgende generaties. Voorbeeld: School vroeger en nu.

Co-creatieprojecten met partners 
Samen met zorgpartners, maar ook met ouderenbonden of andere groepen ouderen ontwikkelen we projecten voor ouderen in hun netwerken. Ga terug naar: Participatie