Wiesneus

Aandacht voor de streektaal in primair onderwijs

Kinderen op jonge leeftijd kennis laten maken met de streektaal. Vanuit de visie dat meertaligheid (Nederlands en dialect) een verrijking is van taalgebruik en het de eigen regionale identiteit ondersteunt. Ontwikkelen van lesmateriaal w.o. het blad ‘Wiesneuze’ met begeleidend materiaal (o.a. muziek) via website/youtube en introductielessen in de klas.


Doelgroep:
Primair Onderwijs

Partners:
Bibliotheek West Achterhoek, Bibliotheek Oost-Achterhoek, Huus van de Taol (Drenthe) 

Tijdspad:
Voorbereidingen in najaar 2017, uitvoering (1e editie) voorjaar 2018, uitvoering (2e editie) voorjaar 2019

Deelnemende gemeentes:
Berkelland - Bronckhorst - Doetinchem - Oost Gelre


Wiesneus 2020 | thema 'Vrijheid'

In de periode half maart tot half mei 2020 wordt op veel Achterhoekse basisscholen weer de streektaal les 'Wiesneus' gegeven. Dit jaar hebben zich bijna 70 scholen (met ca. 3.000 leerlingen) in de Achterhoek voor dit project aangemeld. Dat is meer dan 4 keer zoveel als in 2018 toen dit project startte. 

Het is voor het derde jaar op rij dat de streektaal les op scholen in de regio wordt gegeven en alle leerlingen het tijdschrift Wiesneus krijgen. Het tijdschrift, met onder meer “leedjes, ’n zuukplate, ’n kleurplate en puzzels” (allemaole in t Achterhooks!) is bedoeld om kinderen voor dialect te interesseren en ze de rijke schat aan dialectwoorden te tonen. Met verhalen en spelletjes in Wiesneus wordt de streektaal onder de aandacht van kinderen gebracht. Doel is kinderen de streektaal te laten ervaren als een volwaardige taal, net als het standaard Nederlands. Naast het culturele aspect speelt ook het taal verrijkende een rol en biedt het een stimulans aan de algemene taalontwikkeling.

Het thema van Wiesneus 2020 is “Vrijheid”, wat mooi aansluit bij 75 jaar vrijheid. Aftrap Wiesneus - februari 2019

Rond februari/maart 2019 gaat de nieuwe Wiesneus naar de scholen die zich hebben aangemeld. Dit jaar is de inzet van Wiesneus uitgebreid! Het aantal aangemelde scholen is namelijk verdubbeld vergeleken met vorig jaar. 

Met puzzels die in het blad staan kunnen kinderen een ‘leuken pries’ winnen! Prijsuitreiking zal plaatsvinden in juni 2019 onder leiding van Hans Keuper (Boh Foi Toch), ambassadeur van het Wiesneus-project.

MEE DOEN?

Scholen die zich nog niet hebben aangemeld maar wel willen deelnemen kunnen zich melden bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.

Erfgoedcentrum Achterhoek - 0314 787078 - [email protected]Aftrap Wiesneus - maart 2018

Om jonge kinderen in aanraking te laten komen met de streektaal is het project Wiesneus ontwikkeld door Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers als onderdeel van het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek. Het project bestaat uit een tijdschrift ‘Wiesneus’ met o.a. raadsels, gedichtjes, verhalen en een kleurplaat. Daarnaast is er een introductieles voor de scholen gemaakt en is er ondersteunend materiaal, zoals liedjes, op de website.

Een van de eerste lessen is maandag 19 maart gegeven op de Heuvelschool in Lichtenvoorde. Speciaal voor deze gelegenheid was muzikant en streektaal ambassadeur Hans Keuper, in de regio zeer bekend als zanger van Boi Foi Toch, gevraagd om hier een deel van de les te geven. De lessen worden normaal gesproken begeleid en gegeven door vrijwilligers en van de bibliotheek en/of de leraren van de scholen zelf.

Liesbeth Visser, begeleider bij deze les, was zeer enthousiast: ‘We hebben een geweldige middag gehad. De kinderen waren heel enthousiast en hebben veel lol gehad. Hans is een geweldige entertainer en zeker voor de kinderen. Leuke verhalen en samen muziek gemaakt. De kinderen in de klas waren echte bofkonten!”

Wiesneus wordt dit seizoen geïntroduceerd bij 15 scholen, bij groepen 5 t/m 8, in de regio. De komende jaren zal dit worden uitgebreid. Scholen die zich nog niet hebben aangemeld maar wel willen deelnemen kunnen zich melden bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, tel. 0314 787078 of via [email protected]