Kunstcafé in Groenlo

Samenwerking met Sociaal Cultureel Centrum De Mattelier


De Mattelier 

In september van dit jaar is het nieuwe Sociaal Cultureel Centrum De Mattelier in gebruik genomen. Het is prachtig gelegen in de mooie, oude kern van de historische binnenstad van Groenlo, pal naast de oude Calixtuskerk. SCC De Mattelier wil graag de centrale ontmoetingsplek van Groenlo worden. Dat gebeurt onder meer door het aanbieden van gezellige huiskamers, kleinschalig theater, een filmhuis,  een creatieve werkplaats voor alle leeftijden en een continue kunstexpositie. Het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek ziet ook mogelijkheden om samen met andere partijen een kunstcafé op te zetten.

 

Kunstcafé: integratie en participatie

Een kunstcafé is een heel goede manier om allerlei activiteiten te organiseren waarbij tal van maatschappelijke groepen betrokken kunnen worden. Deze vorm leent zich uitstekend om tal van verbindingen te leggen tussen verschillende generaties, Grollenaren en andere inwoners van de gemeente Oost Gelre, dus ook nieuwkomers. Binnen de themalijn participatie van het Cultuur- en Erfgoedpact is extra aandacht voor ouderen. Het gaat er om hen door middel van actieve, receptieve en participatieve kunst- en cultuurbeleving  zo lang mogelijk actief en betrokken bij hun omgeving te houden. Een breed opgezet kunstcafé waarbinnen veel lijntjes getrokken kunnen worden is een prima format hiervoor. De verschillende doelgroepen worden betrokken bij de organisatie en bepalen het programma middels een klankbordgroep die met initiatieven komt. Een kunstprofessional adviseert en coördineert het geheel.

 

Samenwerking tussen verschillende partners 

Bij de opzet van het kunstcafé wordt reeds samengewerkt met SCC De Mattelier, Boogie Woogie cultuurcentrum en de gemeente Oost Gelre. Bij dit project proberen wij echter ook Prikkelz (activiteiten voor jeugd en jongeren), ouderenorganisaties, woon-/ zorgcentra, Stichting Ontmoet en Ontwikkel Oost-Achterhoek, amateurkunstenaars, musea, onderwijs, erfgoedlocaties en hun vrijwilligers, kortom alle eventueel belanghebbende maatschappelijke groepen te betrekken.