KunstOER 2018

KunstOER 2018

Hoofddoelstelling van KunstOer is om d.m.v. een uniek, meerdaags evenement tijdens de Pinksterdagen mensen (opnieuw) kennis te laten maken met het cultureel erfgoed van Winterswijk. Daarbij komen beleving, kunst, educatie, bijzondere erfgoedlocaties en interactie tussen mensen op natuurlijke wijze samen. 

Voor het onderdeel educatie wordt samengewerkt met Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek. In het kader van de themalijn participatie is een verbinding gemaakt tussen de leerlingen van Openbare Basisschool Woold en senioren. Samen rijden zij op 5 april a.s. met een historische bus van Transit Oost langs erfgoedlocaties. Beeldend kunstenaar Kristie Legters gaat hierbij steeds beknopt in op de historie van deze bijzondere plekken. Uiteindelijk word de tocht afgesloten met een bezichtiging van het Oude Raadhuis van Winterswijk, een typisch voorbeeld van de Delftse School, een bouwstijl die tussen 1925 en 1955 populair was in Nederland. Hier krijgen de deelnemers aan de tocht een opdracht waaraan in school verder wordt gewerkt tijdens twee sessies. Het eindresultaat is te zien in het raadhuis tijdens de opening van KunstOer op zaterdag 19 mei en het gehele Pinksterweekend!KunstOer bevordert participatie! 

Gestart als educatief project binnen het Cultuur- & Erfgoedpact Achterhoek 2014 - 2016

Hoofddoelstelling van KunstOer is om d.m.v. een uniek, meerdaags evenement tijdens de Pinksterdagen mensen (opnieuw) kennis te laten maken met het cultureel erfgoed van Winterswijk. Daarbij komen beleving, kunst, educatie, bijzondere erfgoedlocaties en interactie tussen mensen op natuurlijke wijze samen. Als extra pijler komt daar nu de doelgroep senioren bij. Zij worden op actieve wijze bij het project betrokken. Daardoor ontwikkelt KunstOer zich verder en wordt zowel een educatief als participatief project waaraan meerdere maatschappelijke doelgroepen deelnemen.    

Meerwaarde 

Door een verbinding te vormen tussen erfgoedlocaties, kunstenaars, natuur en diverse groepen mensen ontstaat er een meerwaarde. Om dit te realiseren zoekt de werkgroep van KunstOer steeds weer naar “nieuwe “ interessante gebouwen, veelal Rijks- en Gemeentelijke monumenten, binnen het centrum en het buitengebied van Winterswijk. 

Op al deze plekken zijn verschillende vormen van kunst te zien en te beluisteren. Het gaat dan om verschillende vormen van beeldende kunst en vormgeving (schilderijen, tekeningen, beelden, mixed media, keramische werken en textielvormgeving). Op diverse locaties worden korte workshops gegeven waaraan zowel kinderen als volwassenen kunnen deelnemen. Lezingen met beelden vinden plaats in het oude Raadhuis waar een kunsthistorica de architectuur van het gebouw en de stroming belicht. ( Delftse School)

De bezoeken aan de locaties en alle activiteiten zijn gratis, behalve bij Museum Villa Mondriaan waar die dagen een gereduceerd tarief geldt. Voorafgaande aan het evenement tijdens de Pinksterdagen is er een speciaal traject waarbinnen leerlingen van de basisschool samen met ouderen werken aan een kunstontwerp. Deze kunst wordt geëxposeerd tijdens KunstOer.

Samenwerking tussen verschillende partners 

Bij de opzet van KunstOer wordt samengewerkt met de gemeente Winterswijk, Villa Mondriaan, Vereniging Het Museum, een basisschool, verschillende kunstenaars, eigenaren en exploitanten van erfgoedlocaties, ouderenorganisaties, woon- zorgcentra en Boogie Woogie cultuurcentrum.