Achterhoek College 2017 genomineerd

Het Achterhoek College 2017 is genomineerd voor de Gouden Gelderse Roos Erfgoedprijs 2017! De Gouden Gelderse Roos is er voor erfgoedprojecten en activiteiten met impact. Het doel van de prijs is een podium bieden voor inspirerende erfgoedprojecten met betrekking tot de geschiedenis van Gelderland.

Het Achterhoek College is in september van start gegaan; een leergang voor iedereen die inzicht wil krijgen in de Achterhoek en de Achterhoekse samenleving.

Het Achterhoek College belicht in zes colleges de Achterhoek vanuit historisch, economisch, cultureel en sociologisch perspectief. De colleges worden gegeven door sprekers en lectoren die specialist zijn in hun vakgebied. De reeks legt de culturele identiteit van de Achterhoek en zijn bewoners bloot en roept tevens de vraag op of er wel zoiets als een regionale identiteit bestaat.

De leergang is bedoeld voor mensen die in de Achterhoek (komen) wonen en werken en die belangstelling hebben voor de Achterhoekse samenleving vanuit een historisch, economisch, cultureel en sociologisch perspectief. Het Achterhoek College biedt de mogelijkheid om net name culturele en cultuurhistorische onderwerpen uit te diepen hetgeen kan bijdragen aan het beter leren kennen van de eigenheid van de Achterhoek.