Humor is het sleutelwoord!

Afgelopen half jaar vond er een experiment van Lang Leve Kunst plaats op zorgcentrum de Hyndendael in Hummelo. Doel was te onderzoeken of werkvormen uit de theaterlessen ingezet kunnen worden als teambuilding. Theatermaker en docent Boaz Boele van de Gruitpoort begeleidde dit project. Bij het project werden cliënten én medewerkers betrokken.

Workshop voor medewerker

De aftrap van dit project vond plaats op de Gruitpoort met alle (!) medewerkers van zowel zorg, huishouding en keuken. In deze workshop keken we naar ons zelf en naar de manier waarop we omgaan met situaties die zich voordoen. We leerden van Boaz dat je gedrag van de cliënten op verschillende manieren kunt beïnvloeden, zoals we dat altijd al deden of juist op een andere, onconventionele manier. We werden in letterlijk in beweging gezet en speelden situaties na. Een eyeopener!

Verbinding tussen cliënt en medewerker

Daarna waren er twee workshops met de cliënten. Boaz zocht de verbinding tussen de cliënten onderling en speelde in op situaties van het moment. Hij nodigde mensen uit om elkaar complimentjes te geven én te ontvangen. In de tweede sessie vroeg hij cliënten hoe ze met elkaar willen samenleven en werd er gesproken over hoe je de sfeer positief en leefbaar kunt houden. Sommige situaties werden ook hier samen met cliënten uitgespeeld. Humor was echt het sleutelwoord! De cliënten vonden het een goede middag en sommigen mensen zeiden dat ze elkaar echt beter hadden leren kennen.

Het project is nog niet afgerond. Er komt nog een personeelsbijeenkomst en daarna wordt het geëvalueerd. Maar wat we wel al kunnen zeggen: we zijn verrast door de resultaten.