Pact legt verbindingen tussen dorp en stad in Berkelland

Fusiegemeente 

De gemeente Berkelland is een fusie van 4 gemeenten en er zijn nog onzichtbare grenzen, vooral in de hoofden van mensen. Een kunst- en cultuurproject is een goed middel om hier iets aan te doen en te zorgen voor meer verbinding. Doelgroepen zijn senioren en jongere generaties (kinderen en hun ouders). 

Meerjarig traject

De voorbereidingen en planvorming voor een meerjarig traject met verschillende invalshoeken zijn in volle gang. Er wordt op dit moment een format ontwikkeld voor een erfgoed/kunstproject met goede lesbrieven dat de komende 3 jaar op verschillende plekken gedraaid kan worden in de gemeente.

Centrale vraag is: wat hebben de onderlinge plaatsen gemeen en wat absoluut niet. Invalshoeken als taal, gebruiken, verhalen, immaterieel en materieel erfgoed, natuurlijke grenzen (erfgoed), ook rampspoed (geschiedenis) komen hierbij aan bod.

Het doel is om kinderen meer bewust te maken van hun naaste omgeving (omgevingsonderwijs) en het bevorderen van de maatschappelijke meerwaarde ‘sociale cohesie. Natuurlijk zijn de senioren met hun verhalen, levende geschiedenis, hierbij onmisbaar. Een eerste idee is om als onderdeel in het project ouderen op een interactieve wijze op verschillende historische erfgoedplekken verhalen te laten vertellen aan kinderen.


Samenwerking tussen verschillende partners 

Bij het project wordt samengewerkt met de gemeente en Stichting Muziek en Kunstwijs Berkelland, met daarnaast participatie van amateurkunstenaars, musea, onderwijs, erfgoedlocaties en hun vrijwilligers, zorgcentra, ouderenbonden, kunstorganisaties zoals Segnocollectief, Boogie Woogie cultuurcentrum, culturele centra, kulturhusen etc. Eigenlijk alle maatschappelijke groepen.