Schrijfcursus

Gebrek aan goede (nieuwe) schrijvers in de streektaal

Kwaliteitsverbetering in geschreven streektaal literatuur (verhalen, poëzie, gedichten).

Beoogd resultaat met dit project:
Meer goede schrijvers in de streektaal die bijdragen kunnen leveren aan de streekliteratuur en ook aan ‘platforms’ als bundels (bv. ‘Flonkergood’, het jaarlijkse Boekenwaeke-geschenk, en het tijdschrift ‘De Moespot’).


Doelgroep:
Volwassenen

Partners:
Dialectkring Achterhoek en Liemers, St. Vrienden van de streektaal Lochem e.u.

Tijdspad:
2017-2018