Smaakwerkplaats Vlees & Kaas

Versterken van regionale ketensamenwerking in de ambachtelijke voedselsector

Verbinden van de hedendaagse voedselsector, zijn historie, het onderwijsveld en moderne toepassingen waardoor behoud van ons cultuurlandschap (coulisselandschap, boomgaarden, molens, akkers met graan) ook een functie krijgt voor de recreatie- en verblijfssector en de bewoners zelf


Doelgroep:

Scholieren/studenten (mbo/hbo) en ondernemers

Tijdspad: 
2017-2018

Partners:
Smaakacademie Achterhoek (waarin onderwijsinstellingen en ondernemers vertegenwoordigd zijn)