Waarom een Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek?

Het versterken en zichtbaar maken van de culturele identiteit en leefbaarheid van de Achterhoek, met als dragers cultuur, erfgoed en amateurkunst.

Doelen die we met het pact beogen:

  • Verbinding tussen cultuur en erfgoed versterken in concrete, regioversterkende, kwalitatieve en bovenlokale projecten.
  • Versterking Achterhoekse culturele infrastructuur, professionele en amateur instellingen lokaal, zodat partijen elkaar (beter) leren kennen en  verbindingen kunnen leggen.
  • Cultuur verbinden met zorg en welzijn.
  • Aansluiten bij vrijetijdseconomie, toerisme en recreatie rondom cultureel erfgoed bevorderen.
  • De eigen omgeving beter beleefbaar maken voor de inwoners van de Achterhoek en de bezoekers.

Het pact kent 4 themalijnen: