WEER - De Week van Erfgoed en Ruimte in de Achterhoek 2017

De Achterhoek kampt met heel wat opgaven: lege winkelstraten, leefbaarheid in de  kernen, herontwikkeling van monumentale gebouwen en de omgang met de energie- en duurzaamheidsopgave om er maar een paar te noemen. Je kunt er ook anders naar kijken; in samenhang & denkend vanuit kansen in plaats van problemen. De Achterhoek is namelijk een regio met een heel eigen identiteit. Elke Achterhoeker zal dat ongetwijfeld kunnen beamen. Die identiteit zit in de ontstaansgeschiedenis van de Achterhoek, in de verhalen en tradities, en in de gebouwen en structuren die dit belichamen. En die identiteit van de Achterhoek  is niet alleen oude koek, maar gaat ook over de moderne Achterhoek als regio van de maakindustrie, een innovatieve regio.

Identiteit van de Achterhoek

Het doel van de Week van de Achterhoek van A/Z was om een week lang op zoek te gaan naar wat die identiteit van de Achterhoek nu precies is, waar het ‘m in zit en hoe die identiteit behulpzaam kan zijn voor complexe opgaven zoals hierboven genoemd. Door kinderen kennis te laten maken met aspecten van de hedendaagse en de historische werkelijkheid ontstaat er verbondenheid, dit door veranderde inzichten en door nieuwe perspectieven. Men had voor ogen om de kracht van de kinderen in te zetten rondom de thema’s vestingwerken, stormramp, herbestemming van een gebouw, energie opgave, herontwikkeling van een straat. Dit middels een kunstdiscipline, in het kader van Cultuur met Kwaliteit. Bovengenoemde thema’s zijn voor kinderen eenvoudiger te begrijpen wanneer het op een artistieke is ingezet middels een educatie erfgoed kunstproject met een basisschool in de nabije omgeving. 

Presentatie opbrengsten in WEER week

De opbrengsten zijn gepresenteerd tijdens de Week van Erfgoed en Ruimte (WEER), van 25 t/m 29 september 2017

  • We begonnen op maandag in Aalten (i.s.m. Oost Gelre) middels een presentatie van de gemaakte maquettes rondom de Vestingwerken. 
  • Dinsdag in Berkelland adhv een theatrale rondleiding nav de Stormramp.
  • Woensdag middels een interactieve presentatie middels maquettes n.a.v. de wederopbouw door de leerlingen zelf in het Stadsmuseum in Doetinchem
  • Donderdag middels een interactieve presentatie n.a.v. de energie opgave door de leerlingen zelf in het Keunenhuis in Winterswijk (i.s.m. Oude IJsselstreek) en we zijn geëindigd op vrijdag in Zutphen; van A tot Z dus. 

Het is gebleken dat het zeer van belang is om kinderen mee te laten denken en trots te laten zijn op hun eigen naaste omgeving, de Achterhoek. De kinderen zijn onze toekomst.

De organisatie is uitgevoerd door Mirjan Koldeweij i.s.m. Berna Bonekamp, Trudy Altink en Susan Waanders


Voorbereiding:
Vanaf mei/juni 2017 

Uitvoering:
september 2017

Partners in dit project:
De deelnemende gemeenten, St. Muziek en Kunstwijs Berkelland, Stichting de Weemhof, basisscholen uit desbetreffende gemeenten, Gruitpoort, Stadsmuseum Doetinchem, Joriskerk

Meer over WEER: www.weer-achterhoek.nl